Categories
Uncategorized

Væren

Samson

ISOLATION, DEN RATIONELLE VIDENSKAB & NON-DUALITET

Gradvist over de sidste tre år, har Jeg fået hvad man måske kan kalde en klar indsigt. Det vil sige måske har Jeg set et glimt af universets rene væren, som den menneskelige eksistens og væren tydeligvis på en eller anden måde er uløseligt forbundet med. Jeg vil ikke begynde at snakke om det i detaljer før om nogle år. Hvis nogensinde. Det vil Jeg ikke, fordi Jeg stadig er i en kontinuerlig proces med at prøve at dissekere hvor meget af det der bare er mine egne projektioner på det indre kosmiske biograflærred. Men ikke mindst fordi Jeg er i tvivl om det overhovedet er muligt at formidle det med ord på en måde der giver mening og skaber en reel erkendelse hos andre af hvad Jeg egentlig vil prøve at formidle.

Det kommer hele tiden i uddybende glimtvise lynnedslag, blandt andet i form af krystalklare øjeblikke hvor Jeg ubevidst forudgriber hvad der kommer til at ske. Det er en oplevelsesmæssig erkendelse, dvs ordløs og tankeløs. Tankerne og ordene kommer i kølvandet. Senest som fx i forgårs, hvor Jeg om formiddagen fik en kraftig impuls til at gå i selvvalgt isolation en måned fra på mandag. Jeg aflyste alle kommende arrangementer og aftaler, købte brænde, brune ris, suppeurter og toiletpapir. Om aftenen sendte vores statsminister så os alle sammen i isolation. Jeg trak på smilebåndet, fordi Jeg efterhånden oplever det så tit.

ISOLATION

Mit incitament til at gå i isolation, er kun delvist alvoren omkring Corona virussen. For min impuls handlede primært om at trække mig tilbage fra alle ydre påvirkninger som er funderet i den moderne verdens kaos. Hele internettet og den digitale verden. Alle menneskers tankespind, inklusiv mit eget. Og ikke mindst også det ”spirituelle netflix”, dvs hele den astrale verdens myriader af menneskelige projektioner. Den digitale verden, fordi der er noget der føles totalt off i de kollektive virkelighedsbilleder og det kaos der eksisterer der lige for tiden. Og Jeg bliver rablende sindssyg af at prøve at gennemskue hvad der er hvad. Alle menneskers og mit eget tankespind, fordi det primært er skabt af dette kaos. Den astrale verden, fordi ”energier” og ”entiteter” har en fest i dette kaos og hvor det hele, i min oplevelse, alligevel er skabt af vores menneskelige projektioner (i hvert fald den side af den, som vi oplever som mennesker).

Hvad Jeg så står tilbage med, er min rå autentiske tilstedeværelse i min væren. Mine sanser, mine følelser, mine tanker. Min plan er igen at undersøge hvordan det opleves at være tilstede helt nøgen i livet. Med musikken, naturen og dyrene.

DEN RATIONELLE VIDENSKAB

Vi er tilsyneladende midt i et paradigmeskifte bevidsthedsmæssigt. Det er ikke noget vi kan rationalisere eller underbygge intellektuelt. Vi kan prøve, fordi vi gerne vil holde fast i en logisk objektiv forståelse og forklaring af alting, men det falder til jorden når vi går ind i nuancerne. Vi ved nu at logisk videnskab ikke er fyldestgørende til at forstå universet og livet. Videnskab er en rationel metode til objektivt og empirisk at studere årsag og effekt indenfor nogle opsatte rammer og parametre. Det er en ekstraordinær menneskelig evne til kognitiv analyse og raffineret ingeniørskab, som hele vores moderne verden bygger på. Så fantastisk, at det nærmest er blevet en ny tids religiøsitet (scientisme). Det er på sin vis forståeligt, men problemet er, at siden opdagelser som relativitets teorien, kvantemekanikken og kaos teorien, må vi nu erkende at vi ikke kan adskille subjektet fra objektet og at universet og livet i sin essens er uforudsigeligt. Det har ført til at vi nu er havnet i en forskningsmæssig krise. Det viser sig at videnskabelige forsøg rent faktisk ikke kan reproduceres i længden. Den objektive sandhed aftager så at sige.

Det er velkendt at der blandt scientisme troende ofte tales nedsættende om subjektivitet, fx følelse, oplevelse og erfaring. Det hånliggøres som anekdoter. Ideen om værdien af væren afvises for ideen om fakticitet. Men det svarer lidt til at fastholde en grundlæggende præmis om at jorden er flad, selvom vi nu godt ved den ikke er det. Det betyder ikke flad-jord præmissen er ubrugelig, den er yderst anvendelig i mange sammenhænge, fx arkitektur og bueskydning hvor der arbejdes med kortere målestoksforhold og en konkret målsætning. Det gør det meget nemmere og mere overskueligt at nå frem til en praktisk anvendelighed af naturlovene, når vi anvender denne flad-jord præmis. På samme måde giver det mening at opsætte objektive konsistente rammer for især al form for mekanisk og fysisk objektiv videnskab.

Men det falder helt til jorden, hvis vi overfører det til at prøve at opnå en dybere forståelse af livet, universet og den menneskelige eksistens. Derfor er vi nu på en gyngende grund (selvom vi helst ikke vil se dybere ind i det), hvor de konservative scientister desperat forsøger at stramme det rationelle greb om menneskeheden. Alt imens en ny form for menneskelig intelligens og forståelse er ved at spire frem nedenunder.

NON-DUALITET

Vi bevæger os gradvist imod en dybere forståelse og erkendelse af hvad væren egentlig er. På den rejse er der opstået nye fancy begreber som non-dualitet og oneness. En del af omdrejningspunktet i min måske-indsigt handler egentlig om at disse kognitive tilgange til væren, måske kun er komplementerende skridt på vejen, at vi faktisk skal endnu dybere ind. Og at der måske også er en meget mere direkte indgang til oplevelsen og erkendelsen af den autentiske menneskelige værens rå natur. I stedet for den mentale hvem-oplever-dette tilgang, skal vi måske prøve at undersøge en meget mere sanselig og kropslig form for tilgang. Dvs i stedet for fokus på dine tanker og følelser, en fokus på dine fysiske impulser og en overgivelse/given-slip ind i dem, som kan bringe dig direkte til kernen af dit væsens væren.

VÆREN

Det astrale felt er i min oplevelse tæt forbundet med den mentale kognitive del af min menneskelige væren. Det er et larmende ”energi” show af vilde indre film og tv-serier med ”entiteter” som celebrities, helte og skurke, dæmoner og engle.
Den rå væren i universet og som er kernen i den menneskelige eksistens, er i min oplevelse helt stille og ord, billed og tankeløs (dem skaber vi selv igennem vores fortolkning af vores oplevelser). Som den klare blå himmel eller det dybgrønne rolige hav. En sagte ild der skinner stærkere end tusinde sole. Hvis vi virkelig vil opleve og erkende den intelligens og visdom der ligger bag alting, skal vi måske ikke opsøge det kognitivt, men nærmere sanseligt. Og de ”spirit guides” der kan hjælpe os, er måske allerede i blandt os her på jorden, i form af dyrene og planterne. Disse ubeskriveligt nærværende, ordløse og sanselige væsner. Jeg tror på, den ro og det nærvær vi oplever i kontakten med naturen og dyrene, kan være en nøgle og indgang til en nær fremtids ny og dybere form for intuitiv menneskelig intelligens og visdom.

– runi (og Samson)