Categories
Uncategorized

Du ved i hjertet hvad du skal

12 Januar 2020. Den kollektive genfødsel og 500 året for en kosmisk Saturn/Pluto dans.

Jeg lagde de fanatiske tvangstanker, som var et produkt af interessen for astrologi, på hylden for mange år siden. De havde berøvet mig for enhver form for virkelig kontakt med livet. Tilliden til min egen intuitive sanselige visdom via mavefornemmelser i nuets sansninger – hjertets intuitive visdom, var visnet, sammen med min barnlige naivitet og tilstedeværelse. I stedet levede Jeg efter mentale og dogmatiske regelsæt, hvor skemaer og kasser med astrologi, tal magi og lignende menneskeskabte manualer til universet og livet styrede mit liv som en besættelse.

Jeg troede Jeg levede efter hjertet, men det var en mental form for hjerte visdom. Den er meget stærk og virkelig, fordi vores mentale skaberevne er så utroligt kraftfuld. Men det er ydest vigtigt at huske den kun er vores redskab til at skabe og manifestere. Overlader vi styringen til den mentale super-computer, går det hele bananas eller i hårdknude. Vi bliver styret af trangen til at vide med sikkerhed, trangen til kontrol, systemer, kasser og tryghed. Men det er en falsk tryghed.

Den virkelige hjerte visdom, er som at springe ud fra en klippe for min hjerne og mit ego. Der er ingen vished, kontrol eller sikkerhed. I hvert fald ikke forståelses mæssigt. Kodeordene for hjertets visdom er at slippe al form for mental forståelse, at turde overgive sig ydmygt, at være villig til at dø på det personlige plan og lade sig føre af den store kosmiske moder energi, uden at vide hvad eller hvorfor i detaljer. Det er mega tricky, for uden selvstændig styring igennem mening, retning, handling og selvansvar, risikerer vi også at støde på grund eller blæse uvilkårligt rundt i vinden. Vi kan bruge hele livet på at lære at navigere imellem de to poler – personlig handling og overgivelse til universet. Tilegnelse af viden, kompetencer, teknikker, forståelse, mental fordybelse og overgivelse til universet.

Selvfølgelig er der noget om astrologi og universelle kræfters bevægelser, det er Jeg slet ikke i tvivl om i hjertet. Det er den menneskelige trang til kontrol, forståelse og dogmatisering som er kluntet og som at skyde os selv i foden. Jeg ser frem til en ny tids dybere og mere ydmyge form for astrologi.

I dag er der konjunktion imellem saturn og pluto. Den varer to år og den præcise midte er i dag. Det sker meget sjældent, den sidste konjunktion i stenbukken var i år 1517, som markerede starten på et kæmpe paradigme skifte, hvor katolicismen ufrivilligt blev tvunget til at slippe sit jerngreb på menneskeheden via Martin Luther og reformationen.

Min personlige intuitive fortolkning:
Hvilke store skift det markerer i dag samfundsmæssigt, vil tiden vise, men det er temmelig spændende og giver håb for en ny tid, efter super-kapitalismen er gået helt i hårdknude og prøver at kvæle hele menneskeheden og jordkloden i et nyt nutidigt jerngreb.

Det sidste år har været vanvittigt for hele verden og for de fleste på det personlige plan. Sygdom, død, dybe brud og skandaler der ser dagens lys, hele kloden i brand, desperate super kapitalisters grådighed og en menneskehed der er ved at vågne kollektivt op til dåd. En ny verdens morgengry.
For mig selv og mange Jeg kender har det føltes som om bevidsthedens tektoniske plader langsomt har drejet sig og skabt kæmpe indre jordskælv det sidste år. Men det har også føltes godt på en ny, rå og skræmmende måde.

Astrologisk set, er det præcis i dag selve genfødslen sker og vi titter hovedet frem og ser verden i et nyt lys. Du er nok skrøbelig en tid endnu og skal lige lære at gå og navigere i din nye bevidstheds tilstand, så pas godt på dig selv. Velkommen til en ny tid, hvor hjertets visdom igen overtager styringen og den mentale supercomputer bliver den ydmyge tjener, den egner sig bedst til at være.

Du har nu ingen kontrol og ved ingenting om hvad/hvorfor/hvordan/hvornår alting kommer til at udspille sig i dit liv fra nu af. Det nytter ikke at holde krampagtigt fast, du har ikke en jordisk chance imod universets kræfter. Plant dine frø i dag i en dybt afspændt tilstand. Sæt dit hjertes intentioner og giv slip på kontrollen med i hvilken form og på hvilken måde de skal manifestere sig. Giv slip og lade dig suge ned i dybet. Giv slip og stig til vejrs som en fugl i vinden. Stol på dit hjerte og lad dig føre af universet. Brug din mentale computer til at plante frøene og til herefter at navigere udenom din selvkontrol, din trang til kontrol af skæben. Ikke mindst til at styre udenom udefra kommende frygt bundne energiers forsøg på kontrol med dit liv.

Rejs dig af asken, som en fugl føniks. Du ved i hjertet hvad du skal og du har ikke noget valg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.